K-EET bouwt door naar Eetstoornissen Netwerk

Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke kinderen en jongeren. De missie van K-EET was: geen kind overlijdt als gevolg van een eetstoornis. Dit krijgt een vervolg in ‘K-EET bouwt door’. 

De aandachtsgebieden van K-EET bouwt door:

  1. Verdere ontwikkeling van de netwerk aanpak
    Het bundelen van de krachten in de aanpak van eetstoornisproblematiek bij kinderen en jongeren is van groot belang. Zo krijgen kinderen en gezinnen eerder adequate hulp, gericht op de eetstoornis én op aanpalende problematiek. Daartoe moeten behandelaren en begeleiders elkaar snel vinden, zonder belemmeringen voor samenwerking.
  2. Verbetering van de vroegherkenning, en vroege behandeling
    Verbinding en verbreding het voorveld is cruciaal en urgent om te komen tot betere en effectievere hulp. Door de problematiek tijdig te herkennen, krijgen kinderen en jongeren eerder, laagdrempeliger en meer succesvolle hulp.
  3. Kennis: ontwikkelen, benutten en beschikbaar stellen
    Er is kennisontwikkeling nodig over de verschillende eetstoornissen (dus niet alleen anorexia nervosa) en over eetstoornissen in combinatie met andere problematiek.

Meer informatie K-EET bouwt door naar EetstoornissenNetwerk